THERMOWATT KFT SIKERESEN BEFEJEZTE VÍZIPARI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULT PÁLYÁZATI PROJEKTJÉT

 

A 2019 évi Vízipari Pályázati Program keretében 2019. április 1. napon megkezdett egy éves projektje eredményeinek köszönhetően Thermowatt Kft. részletes és magas szintű, releváns piaci ismeretekkel, potenciális partnerkört és beruházási helyszíneket is feltáró piackutatással, továbbá megújult promóciós marketing eszközökkel a birtokában indulhat a beazonosított külföldi piacok meghódítására.

A pályázat alappillérét képezte azon célországok elemzése, ahol nemrég EU szabadalmi oltalmat szerzett technológiája, mely tanulmány útmutatása nyomán Thermowatt Kft. felállíthatja stratégiáját a célzott, hatékony és eredményes külpiaci előrelépésekhez. Tekintettel a vizsgálandó országok számosságára kétszintű elemzés vált szükségessé. Első lépésként az érintett 34 országra kiterjedő előzetes piackutatás – piacszűrés folyt le, amelyhez gondosan kiválogatott szempontok alapján egy olyan átfogó vizsgálati mátrix került összeállításra, amelyben a technológia megvalósíthatóságának peremfeltételei szerepelnek, mint változók. A vizsgált változók meghatározása, valamint a fellelhető adatok rendszerezése és értelmezése a Thermowatt Kft. szakértői és a megbízott piackutatási szakembergárda együttműködésével, folyamatos felülvizsgálatok és finomítások nyomán valósult meg.

A kvantitatív mátrix olyan változókat tartalmaz, melyek jellemzően nemzetközi adatbázisokban, világszerte az országok többségére rendelkezésre állnak, így a vizsgálatba bevont 34 ország előzetes szűrésén túl az összeállított rendszer kiemelt segítség lehet Thermowatt Kft. számára jövőbeli külpiaci terjeszkedései döntés-előkészítésében is.

Jelen pályázat célköréből ezen első szinten a mátrix alapján először 10 optimális tulajdonságokkal bíró ország került beazonosításra. Tekintettel azonban arra, hogy a külföldi terjeszkedés jelentős erőforrásigénnyel bír, az országok sajátosságai alapján (városi lakosság száma, városok népsűrűsége, hűtési-fűtési energiaforrások, piaci környezet, stb.) elvégzett további szűrés eredményeként végül 5 célpiac került kiválasztásra: ezek válnak a közeljövőben Thermowatt Kft. fókuszországaivá.

Merre vezetnek tehát Thermowatt Kft. következő lépései? Az irány Ausztria, Franciaország, Svédország, Szerbia és Szlovákia!

Ezen országokba való sikeres belépés előkészítésének támogatása érdekében a kutatás második fázisában részletes vizsgálat, mélyebb szintű országelemzés készült. Valamennyi alapvetően fontos és a tárgyi piac, a szennyvízhő alapú technológia szempontjából jelentőséggel bíró információ (többek közt a hőpiac, releváns jogszabályok, nemzeti szintű törekvések és stratégiák, EU klímavédelmi céljaihoz kapcsolódóan vállalt indikátorok, intézkedések, elérhető pénzügyi támogatások, programok, építőipari trendek, szennyvízhálózati jellemzők, stb. témákból) összegyűjtésre, rendszerezésre és elemzésre került. Mindezeken felül pedig a potenciális partnerköröket, a legnagyobb lehetőségeket rejtő beruházási helyszínek elérhetőségét és a technológia természetéből adódó legkedvezőbb piaci adottságokat is eredményesen identifikálta az országelemzésbe fektetett munka.

Thermowatt Kft. „A Thermowatt és a szennyvízhő hasznosítás technológia új piaci lehetőségeinek felmérése” című, a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium által a Vízipari pályázati program keretében támogatott projektjének köszönhetően megfelelő ismeretekkel és eszközökkel vértezte fel magát: piackutatásának eredményeire támaszkodva és technológiáját, referenciáit bemutató látványos új kisfilmjével, prospektusaival kezében immár magabiztosan veszi célba kiválasztott európai piacait!

 

Nézze meg Thermowatt Kft. image kisfilmjét:

 

      

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari Pályázati Program keretében valósult meg.
Jelen híradás tartalma nem minősül a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.

A Bisnode nemzetközi szinten 1908 óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján és 1996 óta lehetőségek kapnak a vállalatok, hogy tanúsítvány formájában is megmutathassák partnereik számára, hogy elismert, hitelképes, megbízható vállalatok. A THERMOWATT Kft. 2014-ben kapta meg az AA minősítést, mellyel Magyarországon csupán a cégek 1,75%-a rendelkezik, ez is bizonyítja, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának a pénzügyi kockázata nagyon alacsony.